Oslo, 14.10.2015

DEA kjøper E.ONs norske virksomhet

DEA kjøper E.ONs norske virksomhet. Offensiv vekststrategi på norsk sokkel. Gjennom DEA Norge kjøper DEA Deutsche Erdoel AG 100% av aksjene i E.ONs norske olje- og gassvirksomhet.

Les mer

30.09.2015

Alta III bekrefter letemodell

Boringen av avgrensningsbrønn 7220/11-3 og sidesteg 7220/11-3 A på den østlige delen av Alta-funnet i PL609 er nå avsluttet.

Les mer

Oslo, 12.06.2015

Alta-funnet bekreftet

Boring av avgrensningsbrønn 7220/11-2 og sidesteg 7220/11-2 A på Alta-funnet i produksjonslisens (PL) 609 i Barentshavet er i ferd med å avsluttes. Borelokasjon er ca. 6,5 km sørvest for Alta-funnet, og omlag 160 km fra norskekysten.

Les mer

Oslo, 18.03.2015

Første olje fra Knarr bidrar til DEAs vekst

Olje- og gassfeltet Knarr startet produksjonen 16. mars. Funnet ble gjort i 2008, to år etter at lisensen ble tildelt. Feltet har utvinnbare reserver på rundt 80 millioner fat oljeekvivalenter. DEA Norge, det norske datterselskapet til DEA Deutsche Erdoel AG, er partner i lisensen.

Les mer

Oslo, 03.03.2015

Lord Browne utnevnt til leder for DEAs styre

Etter LetterOnes overtagelse av det Hamburg-baserte oppstrømsselskapet RWE Dea, har selskapet fått ny eier, nytt styre og nytt navn. LetterOne er et privateid, Luxemburg-basert, globalt investeringsselskap som fokuserer på å bruke sine finansielle ressurser, sin ledelse og investeringsekspertise.

Les mer

Oslo, 04.11.2014

RWE Dea Norge borer Atlas (PL420)

RWE Dea Norge har startet boring av letebrønn 35/9-12 S (Atlas) i PL420. Letebrønnen bores i Nordsjøen, omtrent 45 kilometer fra land og 20 kilometer sørvest for Gjøa-feltet.

Les mer

Oslo, 15.10.2014

Oil and Gas Discovery on the Alta prospect

Drilling of exploration well 7220/11-1 on the Alta prospect in production licence (PL) 609 in the Barents Sea is in the process of being successfully completed. The well is located 20 km northeast of the Gohta discovery and some 160 km from the Norwegian coastline.

Les mer

Oslo, 19.09.2014

Zidane investeringsbeslutning utsatt

Plan for utbygging og drift (PUD) for Zidane-utbyggingen vil ikke bli overlevert myndighetene i oktober som planlagt. «Ytterligere forbedring av verdiskapingen er nødvendig for å gjøre prosjektet mer robust» sier administrerende direktør Hugo Sandal i RWE Dea Norge.

Les mer

Oslo, 27.05.2014

RWE Dea Norge fullfører avgrensningsbrønn på Titan

RWE Dea Norge AS, operatør på produksjonslisens (PL) 420, er i ferd med å fullføre boringen av avgrensningsbrønn 35/9-11 S og sidesteg 35/9-11 A på Titan-funnet, 16 kilometer vest for Gjøa-feltet i Nordsjøen.

Les mer

Oslo, 30.04.2014

Tord Lien på RWE Dea Norges arrangement

Tord Lien ga bransjen klare signaler om en regjering som fortsatt er ambisiøs på vegne av norsk olje og gass, da han talte på RWE Deas årlige arrangement i Oslo i går.

Les mer