Tilbake til nyheter

Stavanger, 28.08.2018

Vurderer vindpark på Snorre og Gullfaks

Vindturbinene vil kunne redusere CO2-utslippet med 200 000 tonn per år.

DEA og partnerne i Snorre- og Gullfakslisensene har besluttet å utrede mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorrefeltene med strøm fra flytende havvind.

Olje- og gassplattformene som er operert av Equinor, kan bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner. Løsningen som skal vurderes nærmere er en vindpark bestående av 11 vindturbiner basert på Equinors flytende havvindkonsept Hywind.

– Å redusere bruk av gassturbiner ved å forsyne plattformen med kraft fra flytende havvind er et krevende og innovativt prosjekt. For å sikre langsiktig verdiskaping på norsk sokkel er det avgjørende at vi gjør det vi kan for å fortsette å redusere CO2-avtrykket fra aktiviteten vår. Prosjektet passer DEA sin strategi om en bærekraftig fortsettelse som olje og gass-selskap, sier DEA sin administrerende direktør i Norge, Jon Sandnes.  

De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35% av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. I perioder med mye vind vil dette tallet kunne være betydelig høyere.

De sju lisenspartnerne for Snorre og Gullfaks vil nå jobbe videre med prosjektet fram mot en mulig investeringsbeslutning i 2019.

Partnere: 

Gullfakslisensen:
Equinor Energy AS, Petoro AS, OMV (Norge) AS

Snorrelisensen:
Equinor Energy AS, Petoro AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, DEA Norge AS, Point Resources AS

Tilbake til nyheter