Tilbake til nyheter

Stavanger, 02.01.2019

Støtter morgendagens geo-eksperter

FRAMTIDA: (fra venstre) Roy Davies fra DEA sammen med PhD-studentene Isabel, Vilde og Andreas.

DEA støtter tre doktorgradsprosjekter (PhD) som ser nærmere på geologien på norsk sokkel. Nylig besøkte studentene DEA i Stavanger for å utveksle ideer og analyser.

De neste tre årene skal Andreas Hagset ved Universitetet i Tromsø studere og kartlegge potensialet for å finne kildebergarter som kan generere olje langs nordvestlige delen av norsk sokkel.

Sammen med student-kolleger Vilde Dimmen og Isabel Edmundson fra Universitetet i Bergen, er han på et tre-dagers besøk hos DEA i Stavanger. Her nyter studentene fri tilgang til DEA-data, teknologi og kunnskap.

‒ En fantastisk mulighet og veldig inspirerende, oppsummerer Andreas.

‒ Det er naturligvis motiverende å få tilgang til, og jobbe sammen med fagfolka i DEA. Jeg er i en tidlig fase av prosjektet, men kan allerede nå se at det blir spennende forskning framover, sier han. Vilde og Isabel nikker, og understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom akademia og industri. 

‒ Industriperspektivet er kjempeviktig, og nødvendig. Det hjelper oss til å forstå hvordan ting fungerer i praksis. I tillegg hjelper det oss til å sortere, tolke og analysere data, sier Vilde.

DEA sin kontaktperson Roy Davies, er tydelig på at samarbeidet med studentene er en vinn-vinn situasjon.

‒ Vi sikrer at forskningen er relevant, samtidig som studentene hjelper oss med å finne løsninger på utfordringer gjennom nye metoder og teknikker. I tillegg løser vi et samfunnsoppdrag gjennom å hjelpe og bygge det som blir morgendagens geologi-eksperter, sier han.

Ifølge Roy, handler samarbeidet om mer enn bare økonomisk støtte.

‒ Mange tenker kun penger når det er snakk om å støtte PhD-prosjekter, men tilgang til kunnskap, data og veiledning er vel så viktig. Det holder ikke å bare betale, og forvente resultater. Derfor legger vi stor vekt på å være en aktiv veileder gjennom hele prosjektet, forklarer Roy.

De tre prosjektene DEA er med på:

  • Andreas: utforsker potensialet for å finne kildebergarter som kan generere olje langs nordvestlige delen av Norsk sokkel
  • Vilde: utforsker forkastninger i karbonatreservoar, og hvordan disse kan identifiseres på seismisk data
  • Isabel: utforsker faktorene som påvirker forseglingskapasitet i hydrokarbonfeller i Barentshavet

Andreas og Isabel sine prosjekter er fullfinansiert av DEA, mens Vilde henter sin støtte fra Det Norske Videnskaps-Akademi sitt VISTA-stipend.

Tilbake til nyheter