Tilbake til nyheter

09.01.2019

Spennende mulighet for studenter

DEA ser etter studenter som kan hjelpe til ved kontoret i Stavanger i sommer.

Boring og brønn

Avdelingen for boring og brønn ser etter to masterstudenter. Den ene tar plass i Toutatis-prosjektet som er en letebrønn. Den andre vil arbeide med produksjonsboringen i Dvalin-prosjektet. 

Engasjementet gjelder for perioden 01.06.19 – 15.08.18 (dato for oppstart, ferieavvikling og avslutning kan eventuelt avtales nærmere).

Noen arbeidsoppgaver:

  • Utregninger moment, friksjon, hydraulikk etc.
  • Verfikasjon og validering av casing-design
  • Importere og kvalitetssikre data til IDS
  • Detaljplanlegging av boreprogram 
  • Tid- og kostanalyser ved bruk av P1 software
  • Analyser av sement-operasjoner
  • ProjectPlace koordinering og planlegging

Merk søknad: DRILLING AND WELLS

Leting

DEA ser etter mastergrad- og/eller doktorgrandsstudenter som kan støtte arbeidet med lisenssøknader. Engasjementet er på seks til ni uker i løpet av sommeren 2019. Eksakte datoer for oppstart, ferie og avslutning avtales nærmere.

Arbeidsoppgavene vil gi nyttig og relevant erfaring, i tillegg til kunnskap om hvordan lisenstildelingen på sokkelen fungerer.

Merk søknad: EXPLORATION.

Flytende skriftlig og muntlig engelsk er en forutsetning.

Send søknad innen 28. februar 2019.

Tilbake til nyheter