Tilbake til nyheter

Stavanger, 21.12.2017

Nye 25 år for Snorre‐feltet

DEA Norge og partnerskapet investerer i 25 nye år for Snorre-feltet. DEAs del av investeringene er om lag 1,6 milliarder kroner.

De totale investeringskostnadene er i overkant av 19 milliarder kronerog vil øke utvinningen fra Snorre‐feltet med 176 millioner fat olje. Utbyggingsplanen, som er levert til Olje og energiministeren, innebærer en omfattende havbunnsutbygging, oppgradering av Snorre A‐innretningen, økt gassinjeksjon og import av gass for injeksjon.

«Prosjektet har klart å finne et konsept som både utnytter eksisterende infrastruktur og reduserer kostnader. Det er resultatet av et solid og løsningsfokusert partnerskap. DEA Norge har vært, og vil fortsatt være en aktiv partner, og jeg ser fram til fortsettelsen», sier administrerende direktør i DEA Norge Hans-Hermann Andreae.

snorre expansion, snorre-feltet, olje, DEA Norge, DEA,
Snorre-feltet startet produksjonen i 1992, og skal fortsette i 25 år til. Illustrasjon: Statoil

Snorre‐feltet er viktig i arbeidet med å styrke langsiktig verdiskaping og aktivitet på norsk sokkel. I opprinnelig plan for Snorre A skulle produksjonen fra feltet vært stengt ned for flere år siden.

«Kombinasjonen av erfaring, ny kunnskap om undergrunnen, og forbedret utbyggingsløsning, har ført til at partnerskapet har kunne finne et konsept som gir økt utvinning. Oppgraderingen vil gi produksjon fra Snorrefeltet til 2040, minst», sier Synnøve Helland, områdesjef i DEA Norge.

Partnere på Snorre‐feltet er DEA Norge AS (8,57%), Statoil Petroleum AS, operatør (33,28%), Petoro AS (30%), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (17,45%), Idemitsu Petroleum Norge AS (9,6%) og Point Resources AS (1,1%).

 

Mer informasjon
Kjetil Hjertvik                                                              
Kommunikasjonssjef  DEA Norge                        
T  +47 51765447                                                         
M +47 922 37 069                                                      
E kjetil.hjertvik@dea-group.com        

 

Fakta ‐ Snorre Expansion Project

 • 24 nye brønner, 12 for produksjon og 12 for injeksjon
 • Totalt seks nye havbunnsrammer for produksjon og alternerende vann‐ og gassinjeksjon
 • Rørledninger og kontrollkabler mellom havbunnsrammene og Snorre A
 • Ombygginger av Snorre A for å ta mot produksjon fra havbunnsrammene samt supplere vann og gass til injeksjon til havbunnsrammene

Fakta ‐ Snorre-feltet

 • Snorre‐feltet ble funnet i 1979 og produksjonen startet i 1992.
 • Snorre er en gigant i Nordsjøen og et av feltene med størst gjenværende reserver av Statoils oljeproduserende felt på norsk sokkel
 • Forventet produksjon ved innlevering av PUD var 750 millioner fat olje. Fram til nå har Snorrefeltet produsert 1,4 milliarder fat olje
 • Planlagt utvinningsgrad på feltet er i dag er 45%. Det er forventet at denne vil øke til 50 som følge av Snorre Expansion Project (SEP).
 • Feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen i Tampen‐området
 • Havdybde 300 – 380 meter
 • Opprinnelig antatt levetid for Snorre‐feltet var fram til 2011 – 2014. Nå er det forventet at Snorre vil produsere til etter 2040

 

Tilbake til nyheter