Tilbake til nyheter

Stavanger, 01.10.2018

PUD for Nova-feltet er godkjent

Plan for utbygging og drift (PUD) for Nova-feltet er godkjent. Prosjektet består av to havbunnsrammer som blir tilknyttet den nærliggende Gjøa-plattformen i den nordlige delen av Nordsjøen.

DEA og resten av partnerskapet, med Wintershall Norge AS som operatør, har mottok godkjenning fra Olje- og energidepartementet denne uka. Partnerskapet overleverte planen den 16. mai 2018.

«Nova er nok et utbyggingsprosjekt hvor vi har klart å få frem løsninger som bygger på bruk av eksisterende infrastruktur. Med Nova, får vi enda et kostnadseffektivt prosjekt i DEA-porteføljen og styrker med det, vår posisjon som aktiv partner i et utviklingsprosjekt på norsk sokkel», sier administrerende direktør for DEA i Norge, Jon Sandnes. 

Nova blir utbygd med to havbunnsrammer og knyttet til Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa skal også levere løftegass til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte.

Nova vil bli forsynt med strøm fra land via Gjøa. Den bærekraftige utbyggingsløsningen er en vinn-vinn-situasjon: I stedet for å bygge en ny installasjon vil tilknytningen til Gjøa spare kostnader. Samtidig blir den økonomiske levetiden på den eksisterende infrastrukturen forlenget.

Et betydelig andel av kontraktene er allerede tildelt for Nova-prosjektet. Kontrakten for undervannsproduksjonssystem er tildelt Aker Solutions, kontrakten for rørledninger og havbunns-konstruksjoner er tildelt Subsea 7, mens riggkontrakten er tildelt Seadrill.

Nova ble funnet i 2012 og ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omtrent 20 kilometer sørvest for den Neptune Energy-opererte Gjøa-plattformen. Nova ligger i utvinningstillatelse PL 418.

Wintershall Norge AS (operatør) eier 35 prosent, Capricorn Norge AS (del av Cairn Energy PLC) 20 prosent, Spirit Energy 20 prosent, Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent.

Tilbake til nyheter