Tilbake til nyheter

Myndighetene har godkjent planene for utbygging og drift av Njord og Bauge i Norskehavet.

Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord- og Hyme-feltene mens Bauge er en ny feltutbygging som skal knyttes opp mot Njord A-plattformen.

– Godkjennelsen av planene markerer en viktig milepæl for prosjektet, så vel som for DEA. Njord og Bauge er viktige for norsk sokkel og nøkkelfelt i DEAs portefølje, sier Hans-Hermann Andrea, administrerende direktør i DEA Norge AS, som har 50% eierandel i Njord og 27,5% Bauge.

På vegne av partnerskapene i Njord, Hyme og Bauge-lisensene ble det levert planer for utbygging og drift av Njord- og Bauge-feltene til myndighetene 27. mars i år.

Njord-feltet leverte opprinnelig plan for utbygging og drift for Njord-utbyggingen for over 20 år siden. Nå skal feltet produsere i nye ti-år og partnerskapet har besluttet at både Njord A-plattformen og Lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes og gjenbrukes.
 

Fakta Njord, oppgradering av eksisterende plattform

  • Startet produksjon i 1997
  • Njord var i produksjon fra 1997 - til 2016 og 54 brønner ble boret
  • Det planlegges 10 nye produksjonsbrønner på feltet
  • 2016 ble Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo tauet til land, henholdsvis Stord og Kristiansund
  • 2P-reserver (sertifisert av RPS-Group): 138 millioner oljeekvivalenter (brutto)
  • Investeringskostnader: 15,7 milliarder kroner

Partnere: DEA Norge AS 50%, Statoil (operatør) 20%, Engie E&P Norge AS 20%, Faroe Petroleum 7,5% og VNG Norge AS 2,5%.

Fakta Bauge, nytt felt

  • Funnet ligger om lag 16 km nordøst for den valgte tilknytningsplattformen, Njord A
  • Utbyggingen er planlagt med én havbunnsramme, to oljeprodusenter, en vanninjektor
  • 2P-reserver (serifisert av RPS-Grop): 59 millioner oljeekvivalenter (brutto)
  • Investeringskostnader: 4,1 milliarder kroner


Partnere: DEA Norge AS 27,5%, Statoil (operatør) 35%, ENGIE E&P Norge AS 10%, Point Resources AS 17,5%, Faroe Petroleum Norge AS 7,5%, VNG Norge AS 2,5%

 

Tilbake til nyheter