Tilbake til nyheter

Stavanger, 16.05.2018

Klar for Nova-utbygging

DEA og partnerskapet i Nova-lisensen investerer 9,9 milliarder kroner for utbygging Nova-feltet i nordre del av Nordsjøen.

Lisenspartnerne, med Wintershall i spissen som operatør, leverte plan for utbygging av Nova-feltet (tidligere Skarfjell) til Olje- og energiminister Terje Søviknes denne uka.

– DEA har støttet Nova-prosjektet siden starten og med en endelig plan, er vi enda ett skritt nærmere utbygging av et meget spennende område i Nordsjøen. Prosjektet er et godt eksempel på vår satsing i Norge og på norsk sokkel, sier administrerende direktør for DEA i Norge, Jon Sandnes.

Planen er at Nova bygges ut med to havbunnsrammer tilknyttet den nærliggende Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa skal også levere løftegass til feltet og vanninjeksjon for trykkstøtte. Nova-feltet vil bli forsynt med strøm fra land via Gjøa-plattformen.

– Nova-utbyggingen er økonomisk robust og vil styrke Gjøa som et knutepunkt i området – noe som er viktig for DEA som i tillegg er partner i Gjøa-området. Nova-utbyggingen er et nytt eksempel på bransjen sin evne og lyst til å investere i prosjekter som bygger konsept og løsninger på eksisterende infrastruktur, sier DEA sin Asset Manager i Norge, Eivind Lunde.

Totale investeringer (CAPEX) i Nova-utbyggingen er estimert til omlag 9,9 milliarder kroner. De utvinnbare reservene på feltet anslås til omtrent 80 millioner fat oljeekvivalenter (foe), hvorav størsteparten er olje.

I påvente av endelig godkjenning fra norske myndigheter går lisensen nå inn i utbyggingsfasen av prosjektet og konstruksjonsarbeidet settes i gang tidligere enn den planlagte oppstarten i 2021. I konsekvensutredningen er det anslått en sysselsettingseffekt på 9 900 årsverk i Norge i utbyggings- og driftsfasen.

Nova ble oppdaget i 2012 og ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omtrent 17 kilometer sørvest for den Neptune-opererte Gjøa-plattformen og omtrent 120 kilometer nordvest for Bergen. DEA er lisenspartner i Gjøa med en eierandel på 8 prosent.

Nova-feltet ligger hovedsakelig i utvinningstillatelse PL 418. Wintershall Norge AS (operatør) eier 35 prosent, Capricorn Norge AS (del av Cairn Energy PLC) 20 prosent, Spirit Energy 20 prosent, Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent.

Tilbake til nyheter