Tilbake til nyheter

Stavanger, 29.01.2018

Forsker på sjøfugl

Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt på Bjørnøya.

DEA deltar i forskningsprosjekt som kartlegger sjøfugl og hekking i de nord-atlantiske havområdene.

Prosjektet omfatter 38 områder i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, og kartlegger sjøfuglkolonier fra Russland, Norge, Storbritannia, Færøyene og Island. Forskningsprosjektet SEATRACK ble lansert i 2014 og skal etter planen vare i fire år. DEA har deltatt siden starten.

HSSEQ-sjef ved DEA i Norge, Jan Andreassen følger prosjektet med stor interesse. 

- For DEA vil tilgang til data og rapporter fra studiene være nyttige i vårt arbeid med å minimere sjansen for at vi påvirker eksisterende økosystem i de områdene vi planlegger å operere i. Prosjektet hjelper oss også med å sette opp mer robuste og effektive beredskapsløsninger, forteller Andreassen. 

Et splitter nytt lys-loggingssystem har gitt forskerne ny og viktig informasjon om trekkruter og overvintringsområder i de nord-atlantiske havområdene. 

- De fleste sjøfuglartene er spredd over store havområder og går kun til land i forbindelse med hekking om våren og sommeren. Med bruk av ny teknologi får vi endelig vite mer om sjøfuglens liv utenfor hekkesesongen, forklarer leder for SEATRACK, Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt. 

I følge Strøm, gir forskningsprosjektet mer kunnskap om 

  • De viktigste myte-områdene (fjærfelling), trekkrutene og overvintringsområdene for de største sjøfuglpopulasjonene 
  • Størrelse og sammensetning (hvilken koloni fuglene kommer fra) av sjøfuglpopulasjoner utenom hekkeperioden 
  • Trusler mot sjøfuglbestandene
  • Hvilke populasjoner som rammes ved akutte ulykker 
  • Hvordan klimatiske forhold og endringer påvirker den enkelte populasjon og koloni.

En dedikert SEATRACK-app gir åpen og løpene tilgang til resultater fra prosjektet. Med appen kan for eksempel brukere velge mellom art, årstall, sesong, koloni og få resultater presentert i ett kart. Kartet viser hvilken art som sannsynligvis befinner seg i et spesifikt område til hvilken tid.

SEATRACK er en modul i forskningsprosjektet SEAPOP, men har sin egen prosjektgruppe med representanter fra Norsk PolarinstituttNorsk institutt for naturforskning (NINA) and Miljødirektoratet.

Tilbake til nyheter