Tilbake til nyheter

Oslo, 14.10.2015

DEA kjøper E.ONs norske virksomhet Offensiv vekststrategi på norsk sokkel

  • DEA styrker sin posisjon på norsk sokkel
  • Transaksjonen mer enn dobler DEAs norske produksjon
  • Viktig steg med tanke på vekst i kjerneområder


Gjennom DEA Norge kjøper DEA Deutsche Erdoel AG 100% av aksjene i E.ONs norske olje- og gassvirksomhet. DEA vil satse på norsk sokkel, og kjøpet innebærer at selskapet mer enn dobler sin produksjon i Norge til et nivå på 75 000 fat oljeekvivalenter per dag (boe/d). Transaksjonsverdien er på 1.6 milliarder USD, inkludert 100 millioner USD i bankinnskudd på balansen per 1. januar 2015. Kjøpet må godkjennes av norske myndigheter og EU-kommisjonen.

Transaksjonen omfatter eierandeler i 43 lisenser, og øker DEA Norges produksjon med ca. 45 000 boe/d gjennom andeler i tre produserende felt: Skarv (28,1%), Njord (30%) og Hyme (17,5%). Porteføljen er godt balansert mellom olje og gass og inneholder eierandeler i prospekter, samt funn og felt i alle faser av verdikjeden.

Som en del av avtalen overtar DEA Norge også andeler i andre utviklingsprosjekter og funn, deriblant Snilehorn, Snadd og Fogelberg, samt en bred portefølje av letelisenser på den norske sokkelen. Kjøpet gir videre tilgang til ytterligere vekstmuligheter gjennom letevirksomhet og utvikling av eksisterende funn.

Lord Browne, styreleder i DEA Deutsche Erdoel AG, sier i en kommentar: «Dette oppkjøpet er første steg i DEAs nye vekststrategi. DEA har tilgang til betydelige finansielle ressurser, og jeg forventer at DEA vil gjøre ytterligere investeringer på norske sokkel».

«Oppkjøpet i Norge er et viktig skritt i vår nye forretningsstrategi,» sier Thomas Rappuhn, CEO i DEA Deutsche Erdoel AG, som har hovedkontor i Hamburg. «Gjennom oppkjøpet øker DEA produksjon og reserver, og tilskuddet til porteføljen byr også på ytterligere vekstmuligheter. Vi fortsetter samtidig å arbeide for videre vekst i Europa og Nord-Afrika, både ved å ta utviklingsprosjekter i porteføljene videre, og ved å være på utkikk etter gode oppkjøpskandidater i disse regionene», sier Rappuhn.

«Oppkjøpet av E.ON E&P Norge og vår nye og offensive vekststrategi åpner spennende perspektiver og store muligheter for våre nåværende og nye kolleger. Dette er samtidig en stor tillitserklæring til DEA Norge - vi har fått ansvaret for å forvalte store investeringer og andeler i verdifulle lisenser i lete-, utviklings- og produksjonsfasen. Det er et ansvar som vi skal leve opp til gjennom fokus på verdiskaping og sikre og bærekraftige operasjoner. Publiseringen av oppkjøpet er en stor dag for selskapet,» sier Hugo Sandal, administrerende direktør i DEA Norge.

Gjennom sitt datterselskap DEA Norge AS har DEA vært til stede som en pålitelig aktør på norsk sokkel i mer enn 40 år. DEA Norge AS har før oppkjøpet andeler i 31 lisenser, inkludert andeler i flere produserende felt som Snorre, Gjøa, Knarr, Snøhvit og Veslefrikk. DEA Norge er operatør i flere letelisenser samt for Zidane-feltet. Selskapet er også partner i det lovende Alta-funnet.

Tilbake til nyheter