Balanse

I Norge bygger vi vår leteaktivitet etter prinsippet om å sikre en balansert portefølje. Det gjør vi gjennom å:  

  • Lete i helt nye områder med mål om å etablere et langsiktig utbyggingsprosjekt
  • Sikre oss områder som gir en god miks av forskjellig typer geologi
  • Lete i områder hvor et funn kan knyttes opp til eksisterende infrastruktur

NordsjøenNorskehavetBarentshavet
Flere muligheter for funn som kan utvikles hurtig med oppkobling mot eksisterende infrastruktur.Flere områder med spennende geologi som ennå ikke er ferdig utforsket og prøvd.Mer en halvparten av olje- og gassforekomstene som ikke er funnet ennå, befinner seg i Barentshavet.
DEA har deltatt i 128 leteboringer, og 29 funn i Nordsjøen.DEA har deltatt i 41 leteboringer, og 24 funn i Norskehavet.DEA har deltatt i 28 leteboringer, og 10 funn i Barentshavet.

 

Vår tilnærming

  • Vi prioriterer alltid hensynet til sikkerhet og miljø: læring fra flere ti-år med leteaktivitet over hele verden ligger til grunn når vi planlegger våre leteoperasjoner.
  • Vi investerer i ny teknologi: for å kunne finne den beste, og mest kostnadseffektive veien til gode resultater.¨
  • Vi jobber effektivt: gjennom å bruke kunnskap fra over 45 års letehistorikk og inngå i partnerskap med andre suksessfulle leteselskaper på norsk sokkel.