Nøkkeltall

Resultatregnskap20162015
Alle tall er i millioner NOK 
Sum driftsinntekter7 750 4 524 
Sum driftskostnader(4 700)(4 309)
Driftsresultat3 050214
Finansresultat(529)(518)
Resultat før skatt2 520 (303)
Skattekostnader(1 944)354
Årsoverskudd575 50 
Aksjekapital10 10 
Produksjon 
Olje, kondensat, LPG, NGL12,99 mill fat O.E.8,00 mill fat O.E
Tørrgass & LNG1 729 mill Sm3548 mill Sm3
Antall ansatte140