Back to the media library

På LNG-prosesseringsanlegget på Melkøya, ved Hammerfest

Foto: Rolf Estensen

Type: .jpg | File size: 6.16 MB