DEA ønsker å være en foretrukket kunde blant leverandører

Miljø, arbeidssikkerhet og sosiale standarder er viktige hensyn vi tar i våre leverandørforhold. Våre kontraktører kjenner i tillegg balansen mellom kvalitet og kostnad.

Våre hovedaktiviteter i Norge:

  • Leting og boring 
  • Feltutvikling
  • Forretningsstøtte

DEA Retningslinjer

DEA har et samfunnsansvar, og et ansvar for våre partnere, eiere og medarbeidere. Vi har derfor forpliktet oss til å følge et sett med retningslinjer prinsipper som ligger til grunn for alt vi gjør.

Retningslinjene vårer tjener to formål:

  • veilede den enkelte medarbeider til å ta ansvar for egne valg og handlinger 
  • redegjør for DEA sine etiske prinspipper

Retningslinjer (engelsk - PDF) 

 

Generelle vilkår og betingelser

DEA sine generelle villkår og betingelser for separate/enkeltstående avtaler blir gjerne brukt når ikke andre spesifikke avtaler er inngått.

Villkår og betingelser (engelsk - PDF)

 

HSSEQ policy

DEA jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre planer og prosesser for å sikre helse, miljø og sikkerhet - både for medarbeidere og omgivelsene vi opererer i.

HSSEQ policy (engelsk - PDF) 

 

eSourcing & eContracting

Contiki eSourcing & eContracting - brukerveiledning (PDF) 

 

Kontaktperson leverandører

Pål Søiland +47 51 76 54 93