DEA Norge - kunnskap og kraft

Flinke folk vil jobbe med likesinnede – derfor tiltrekker DEA Norge seg ambisiøse og engasjerte mennesker.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs

DEA Norge er et tverrfaglig kunnskapsmiljø der vi lærer av hverandre - sammen utvikler vi selskapet. Vi har blant annet geologer, ingeniører, geofysikere, samfunnsvitere, økonomer og jurister med på laget. Vi investerer i våre medarbeidere – DEA Norge sin største ressurs er dedikerte og svært kompetente ansatte.

Med ambisjoner følger ansvar

DEA Norge har en spennende lisensportefølje og er i rask vekst på norsk sokkel. Vi har gjort flere funn de seneste årene, og står overfor mange spennende operatøroppgaver, blant annet utbygging og drift av Zidane-feltet, samt leteboringer.

I DEA Norge tar alle ansvar for sitt arbeid og bidrar til selskapets suksess. Olje- og gassvirksomhet er krevende og vi har et stort ansvar for naturressurser, for enorme verdier og for mennesker. I DEA Norge er vi opptatt av samfunnet og omgivelsene rundt oss. Derfor ønsker vi kunnskap om livet og naturforholdene i havet og på havbunnen, og innsikt i og respekt for andre som har arbeid og inntekt knyttet til ressursene i havet.

Både norsk og internasjonalt

DEA Norge har med seg det beste fra to verdener. Vi er et norsk selskap hvor vi setter pris på en åpen og inkluderende arbeidskultur, og gode omgivelser med fantastisk natur og et trygt samfunn.

Samtidig har vi internasjonale karrieremuligheter gjennom det tyske morselskapet DEA, som er et ledende europeisk oppstrømsselskap.