Juridiske betingelser

DEA Norge bestreber å forsikre seg om at informasjonen og dataene på disse internettsidene er korrekte. Vi tar imidlertid intet ansvar eller gir ingen garanti for at informasjonen og dataene er oppdaterte, korrekte og komplette. Dette gjelder også alle andre internettsider det er referert til gjennom hyperlinker. DEA Norge er heller ikke ansvarlig for innholdet til sidene linket til våre egne. DEA Norge reserverer retten til å endre eller tilføye informasjon eller data på sidene uten forhåndsmelding