Dvalin

Gassfeltet Dvalin, tidligere kjent som Zidane, ble oppdaget i 2010 og er DEA Norges første egenopererte feltutbygging i Norge. Utbyggingen er lønnsom i et marked med lave råvarepriser, uten at det går ut over DEA’s strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Feltet er lokalisert i produksjonslisens (PL) 435 i Norskehavet, omtrent 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet, og 35 kilometer syd for Skarv-feltet. Lisensen ble tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2006.

Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til myndighetene 3. oktober 2016, og godkjent 21. mars 2017. Første gass er forventet i 2020.

Leting

På 1980-tallet ble Dvalin vurdert som et lite lovende prospekt etter at flere oljeselskaper ikke hadde lykkes i å finne petroleumsforekomster i kommersielle mengder. DEA og partnere hadde imidlertid nye ideer og innfallsvinkler da lisensen ble tildelt i 2007, og var sterke i troen på at dette kunne bli et kommersielt funn.

Det første, store funnet kom i september 2010, under boring av den første letebrønnen på Dvalin-feltet. Et gassfylt reservoar, 150 meter tykt, ble påtruffet i Fangst-formasjonen (Dvalin Øst). Det andre gassfylte reservoaret, 140 meter tykt, ble funnet i 2012 under boring av den andre letebrønnen (Dvalin Vest).

Feltutvikling – økt effektivitet

Dvalins feltutviklingsprogram inkluderer en tilknytningsavtale med Heidrun. Selve feltutviklingen består av en undervannsmodul med fire brønner som vil bli knyttet inn til Heidrun-plattformen gjennom en rørledning og en kontrollkabel. På Heidrun-plattformen vil det bli installert en ny modul, som veier hele 4 500 tonn, hvor gassen vil bli prosessert og deretter komprimert. Det er Statoil som har ansvar for alt modifikasjonsarbeid på Heidrun, og DEA har, som operatør for Dvalin, har ansvar for alt undervannsarbeid.

Gassen fra Dvalin vil bli transportert til Heidrun via en 14,9 kilometer lang rørledning. Derifra blir gassen sendt til Polarled gjennom en 7,5 kilometer lang tilknytningsrørledning, før den vil bli videre prosessert til tørrgass på Nyhavna gassterminal. Til slutt vil gassen bli transportert til markedet via Gassled.

Lisensinnehaverne på Dvalin har lykkes i å redusere prosjektkostnaden med over tyve prosent sammenlignet med opprinnelig kostnadsoverslag. Dette har vi greid gjennom en mer effektiv prosjektgjennomføring og ved å forenkle noen av utbyggingsløsningene. I tillegg har økt konkurranse i markedet hjulpet med å kutte kostnader.

Oversikt

 

OperatørDEA Norge AS (55%)
Partnere

Petoro AS (35%)
Edison (10%)

LisensPL435
LokasjonI Norskehavet, omtrent 260 kilometer nord for Kristiansund og 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet og 35 kilometer syd for Skarv-feltet.
GeologiReservoardybde er 4 200 m
Midtre Jura Garn-formasjonen, Ile-formasjonen, Lange-formasjonen (sekundærmål)
Vanndybdeca. 400 m
Areal102 km2
Estimerte reserver18,2 milliarder standard kubikkmeter med gass
Planlagt produksjonsoppstart2020