DEA Norge – en energisk, kunnskapsbasert organisasjon.

Vi deltar i hele verdikjeden for olje- og gass som aktiv partner i utvinningstillatelser, infrastruktur og samarbeidsprosjekter.

Les mer

Dvalin-utbyggingen

Dvalin-feltet i Norskehavet er DEA Norges første utbyggingsprosjekt.

Les mer

Samfunnsansvar

Å ta ansvar for samfunnet og for miljøet er en naturlig del av vår virksomhet.

Les mer