Tilbake til nyheter
njord bauge pdo licence norwegian sea

Stavanger, 30.03.2017

Store investeringer i Njord og Bauge

Ny teknologi og prosjektforbedringer utløser nye investeringer på Njord og Bauge-feltene i Norskehavet. Planene for utbyggingene (PUD) er overlevert til olje- og energiminister Terje Søviknes.

Det er endret plan for utbygging og drift av Njord-feltet og plan for utbygging og drift av det nye Bauge-feltet som blir levert til norske myndigheter i dag. Investeringene i begge feltene utgjør til sammen 19, 8 milliarder kroner (Njord 15,7 milliarder kroner og Bauge 4,1 milliarder kroner).

- Njord-området er et av kjerneområdene til DEA i Norge, og disse to prosjektene vil skape betydelige verdier de neste 20 årene, sier Hans-Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge AS. I desember 2016 økte DEA eierandelen i syv lisenser i Njord-området, inkludert 20 prosent økt andel i Njord feltet, fra Engie E&P Norge AS.*

Videreutvikling av Njord-området med oppgradering av Njord-installasjonene og utbygging av Bauge-feltet er viktig for industrien i Midt-Norge og videreutvikling av Norsk sokkel.

Arbeidet som gjøres med Njord A-plattformen på Kværner Stord vil tilrettelegge for tilknytning av Bauge samt potensielle fremtidige tredjeparts tilknytninger.  

 

Fakta

Njord og Bauge prosjektene:

Njord A og Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord, Hyme og Bauge-feltene.

Gjenværende ressurser på Njord og Hyme-feltene utgjør 175 millioner fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer like mye reserver som allerede er produsert på Njord-feltet siden produksjonsoppstart i 1997. I tillegg kommer 73 millioner fat oljeekvivalenter på Bauge.

Bauge-feltet skal bygges ut med én havbunnsramme, to oljeprodusenter og en vanninjektor. Bauge-ressursene skal fases inn til Njord A-plattformen. Dette alene bidrar til å øke levetiden for Njord-feltet med tre år.

Begge prosjekter skal starte produksjon i slutten av 2020.

Fakta Njord – oppgradering eksisterende plattform

  • Startet produksjon i 1997

  • Njord har vært 6821 dager i produksjon og 54 brønner er boret så langt

  • Det planlegges 10 nye produksjonsbrønner på feltet

  • 2016 ble Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo tauet til land, henholdsvis Stord og Kristiansund

  • Reserver: 175 millioner oljeekvivalenter

  • Investeringskostnader: 15,7 millioner kroner

Partnere: Statoil (operatør) 20%, Engie E&P Norge AS 40% (20%)*,DEA Norge AS 30% (50%)*, Faroe Petroleum 7,5% og VNG Norge AS 2,5%.*

*Eierandelene vil endres i henhold til andel i parentes gitt godkjenning fra myndighetene.

Fakta Bauge – nytt felt

  • Funnet ligger om lag 16 km nordøst for den valgte tilknytningsplattformen, Njord A

  • Utbyggingen er planlagt med én havbunnsramme, to oljeprodusenter, en vanninjektor

  • Reserver: 73 millioner oljeekvivalenter

  • Investeringskostnader: 4,1 milliarder kroner

Partnere:  Statoil (operatør) 35%, ENGIE E&P Norge AS 20% (10%)*,Point Resources AS 17,5%, DEA Norge AS 17,5% (27,5%)*, Faroe Petroleum Norge AS 7,5%, VNG Norge AS 2,5%

*Eierandelene vil endres i henhold til andel i parentes gitt godkjenning fra myndighetene.

Tilbake til nyheter